25 / 05 / 2022

NAGRODY POZAREGULAMINOWE

Dyplom Honorowy Polskiego Ośrodka Lalkarskiego POLUNIMA dla zespołu ZERO EN CONDUCTA COMPANY (Hiszpania) za mistrzowską formę animacji w przedstawieniu Mechanika duszy.  
Nagroda Honorowa przyznana przez Jury w składzie: Ewa Piotrowska, Bernarda Bielenia, Lucyna Kozień

oraz 

Nagroda Aktorska im. Jerzego Zitzmana przyznana przez Zarząd STL ZASP – Stowarzyszenie, na  XXIX Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Lalkarskiej w Bielsku-Białej w dniu 25.05 2022.
Jury w składzie: Henryka Korzycka – wiceprzewodnicząca STL ZASP – Stowarzyszenie, Ewa Piotrowska – reżyser, Barbara Rau – aktorka
Po obejrzeniu wszystkich spektakli festiwalowych, w tym siedmiu konkursowych postanawiło przyznać nagrodę za wybitną kreacje aktorską TICIE IACOBELLI w spektaklu CZAJKA, COMPAGNIE BELOVA – IACOBELLI