2004

Pod hasłem "Pierwsi w Unii", w dniach 1-5 maja 2004, odbył się XXI Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej, którego dyrektorem artystycznym została Lucyna Kozień.
Był jednym z ważnych wydarzeń podkreślających wejście Polski do Unii Europejskiej – w trakcie jego trwania – 1 maja – Polska została oficjalnie przyjęta do Unii Europejskiej. Bielski festiwal był pierwszą imprezą teatralną, która odbywała się w nowej rzeczywistości.

Patronat nad XXI festiwalem objęli: Minister Kultury oraz Prezydent Miasta Bieska-Białej.

Wzięły w nim udział 24 teatry z 16 krajów: Austrii, Belgii, Białorusi, Czech, Hiszpanii, Holandii, Izraela, Japonii, Litwy, Niemiec, Polski, Rosji, Słowacji, Węgier, Wielkiej Brytanii oraz Włoch. 

Także wtedy pierwszy raz powołano Jury Młodych Krytyków. W Banialuce zjawili się studenci i studentki teatrologii polskich uczelni z Gdańska, Krakowa, Poznania, Katowic, Warszawy oraz Jury Dziecięce, oceniające spektakle dla dzieci.

Wydarzeniami dodatkowymi były spotkania z mistrzami sztuki lalkarskiej - Stephenem Mottramem z Wielkiej Brytanii oraz Hoichi Okamoto z Japonii.

Grand Prix oraz nagroda Jury Dziecięcego powędrowało do Das Meininger Puppentheater za spektakl Dzielny ołowiany żołnierzyk (Niemcy).

Jury Młodych Krytyków nagrodziło spektakl Potudan Teatru Potudan z Petersburga (Rosja).

Josef Krofta został uhonorowany przez POLUNIMĘ za trwałą i twórczą obecność na bielskich festiwalach sztuki lalkarskiej.

Przy udziale z Polskim Ośrodkiem Lalkarskim POLUNIMA została zorganizowana konferencja dyrektorów polskich teatrów lalek poświęcona tożsamości lalkarskiego środowiska oraz perspektywom rozwoju sztuki lalkarskiej. Konferencja miała charakter otwarty - uczestniczyli w niej także dziennikarze oraz studenci teatrologii.